За нас

"ДИВЛАНДИЯ" ЕООД е фирма, специализарана в курсове по оцеляване, обучения и консултации за дейности в дивата природа.
Нашият екип е съставен от експерти по оцеляване и опитни планински водачи със стотици водени групи.
Работили сме с най-известните световни звезди и тв програми за оцеляване и приключения в дивата природа като „Running wild with Bear Grylls”, „Naked Аnd Аfraid”, „Dual Survival”, „Access All Areas”, „Retour L’Instinct Primaire” и др.

Екипът ни може да консултира всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея - специализирани обучения на персонал, филмови и телевизионни продукции, тематичен тийм-билдинг и др. 

Курсове по оцеляване

ОЦЕЛЯВАНЕ В КАРСТОВ РАЙОН

Карстовите са тези райони, в които се образуват пещери. Те заемат около една четвърт от територията на България и имат редица много специфични особености, които ги отличават от всички други терени. Ако искаме да оцелеем в подобен терен, трябва да познаваме в детайли тези особености.

Курсът се провежда в район с ясно изразена цялост на карстовата система, изразени специфики и голямо разнообразие на теренните форми. Правим преход в рамките на 3 часа през карстово плато, където ще влезем в пещери и въртопи. Спускаме се през скален венец до лагера – няколко закътани скални ниши, в които ще пренощуваме.

Основни теми в курса:

- карстова система и нейните елементи
- първични и вторични карстови форми
- навигация в карстови райони
- опасности – топлинен удар, обезводняване, пропасти, карни полета
- методи за откриване на скални ниши и пещери
- откриване на вода и опасности свързани с ползването и
- възможности за намиране на храна
- материали за огън в карстовите райони
- алтернативни методи за палене на огън
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня
- екология и опазване на карстовите райони

Инструкторите в курса са опитни планински водачи, спелеолози и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ: 
- 13-14 март 2021 година (има свободни места)
- 6-7 ноември 2021 година (има свободни места)


ЦЕНА: 120 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ ВЪВ ВИСОКА ПЛАНИНА

Високите български планини като Рила, Пирин, Родопите и Стара планина са най-вероятните райони, в които бихте се изгубили. На пръв поглед техният терен изглежда суров и труден за оцеляване, но в действителност има редица предимства, които могат да бъдат използвани.

Курсът се провежда в специално подбран от екипа ни, представителен за високите български планини терен. Във всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. До лагера има източник на прясна вода. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:
- разпознаване на основни видове иглолистна растителност
- потенциални опасности и ориентация
- видове алтернативни маркировки в планината
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- особености на изграждането на подслон във високата планина
- система за поетапно изграждане на подслона
- варианти за естествени подслони
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:
- 8-9 май 2021 година (има свободни места)
- 15-16 май 2021 година (има свободни места)
- 9-10 октомври 2021 година (има свободни места)
- 16-17 октомври 2021 година (има свободни места)

ЦЕНА: 120 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ

Широколистните гори заемат най-голяма част от природните терени в нашата страна и предлагат значително разнообразие на теренни форми и богат растителен и животински свят. Противно на общата представа, именно в тях има най-много опасности. Коварните терени, трудната ориентация и липсата на маркировки и пътеки са причината за големия брой случаи на загубени туристи. В началото на зимата това е може би най-трудният терен за оцеляване, поради липсата на достатъчно материали за подслон и маловодието.

Курсът се провежда в подбран от екипа ни район с характерни специфики на широколистните гори. През всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. В близост до лагера няма вода и участниците трябва да бъдат запасени. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:

- разпознаване на основни видове растителност в широколистните гори
- потенциални опасности и ориентация
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- изграждане на наземен и висящ подслон в широколистните гори
- система за поетапно изграждане на подслона
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ: 
- 10-11 април 2021 година (има свободни места)
- 17-18 април 2021 година (има свободни места)
- 23-24 октомври 2021 година (има свободни места)
- 30-31 октомври 2021 година (има свободни места)

ЦЕНА: 120 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.DIVLANDIA SURVIVAL CAMP

Какво ще стане, ако в даден момент загубим голяма част от удобствата на цивилизацията? Преминавайки през земетресения, пожари или други природни бедствия можем да се окажем с доста оскъдни ресурси. Размирици и метежи може да ни принудят да напуснем мястото, на което живеем... Можем ли да оцелеем, оказали се на непознато място с група случайни хора? Ще съумеем ли да впрегнем натрупаните с хилядолетия познания и умения на нашите деди?

"Divlandia Survival Camp" е уникална комбинация от курс по оцеляване и среда за генеририране и реализиране на идеи, свързани с оцеляването. Тук ще провокираме изобретателността ви и ще изпитаме вашата дисциплина и организираност, за да осигурим нужните условия за живот на групата.

След няколкочасов преход достигаме див район с ограничени ресурси и без чиста питейна вода. Разполагаме с ограничено количество храна, която не може да бъде консумирана в сурово състояние. Трябва да организираме лагер, в който ще живеем 5 дни. Групата не само трябва да осигури минималните условия за оцеляване, но и да се опита да възстанови максимално удобствата на изгубената цивилизация, използвайки своята изобретателност и идеи!

Основни теми в курса:

- събиране на информация за района, в който сме попаднали
- подбор на място за лагер за продължително пребиваване
- покриване на основните нужди за оцеляване
- определяне на приоритети и режим на дейностите в лагера
- лични и групови задължения
- план за развитие и създаване на удобства в лагера
- решаване на конфликти и надграждане на отношенията.

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа. В курса се включват участват хора от цял свят, включително такива, изпитали себе си в подобни телевизионни формати.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 5 дни

ДАТИ:
- 21-25 април 2021 година (има свободни места)

​- 1-5 декември 2021 година (има свободни места)

ЦЕНА: 240 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.УМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ - част 1

Огънят е най-голямата победа в оцеляването на човека. Овладяването на огъня отприщва поредица открития и променя драстично неговия живот. Ако попаднем в една реална ситуация на оцеляване, най-вероятно ще изгубим благата на цивилизацията. Тогава можем да се обърнем отново към своя стар приятел – огъня. Ето защо уменето да палим и използваме огън в дивата природа е толкова важно.

Курсът се провежда на подбрано от екипа ни, безопасно за палене на огън в природата място, където има всички налични условия и материали за симулиране на реална ситуация. Ще се запознаем с всички фази – от получаването на малък въглен и пламък, до ефективно поддържане на огъня през цялата нощ в екстремни ситуации.

Основни теми в курса:

- безопасност, подготовка и трите основни компонента на огъня
- методи за палене на огън в дивата природа
- използване на магнезиев флинт
- алтернативни начини за палене на огън
- контролиране и поддържане на огъня
- видове огън, подходящи в ситуация на оцеляване
- безопасност и опазване на природата от пожар

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа и участвали в реални ситуации на овладяване на пожари в дивата природа.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (събота или неделя)

ДАТИ:

- няма обявени дати

ЦЕНА: 60 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.

 Екстремни терени

КАНЬОНИ И РЕКИ
Придвижването през каньони и реки има своите характерни особености. Независимо дали сме в планини, плата или равнини, познаването на тези особености е от решаващо значение за нашата навигация и безопасност.

Основни теми в курса:

- особености на геологията и структурата на речните долини
- прогнозиране на терена и избягване на опасни зони
- видове опасни участъци и начини за избягване или преодоляване
- използване на осигуровки при преминаване на опасни участъци
- особености на бивакуването в речни долини

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя) с преспиване на импровизиран бивак

ДАТИ:
 година

ЦЕНА: 120 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка


РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


СИПЕИ И СКАЛИ
Скалите и сипеите се срещат във всички възможни терени. Често тяхното преодоляване или избягване са от решаващо значение за нашия маршрут. Този курс акцентира върху спецификите на тези терени и нужнсте познания и умения за придвижването през тях.

Основни теми в курса:

- особености на скалистите райони и видове опасности
- принципи на преодоляването и избягването на опасни участъци без алпийска осигуровка
- техники за максимално безопасно движение
- позиция и баланс на тялото
- икономия на енергия
- предпазване от контузии

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден

ДАТИ: 3 октомври 2019
 година

ЦЕНА: 80 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировкаРЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


АЛПИЙСКИ ОСИГУРОВКИ - втора част
Често в планинарството и при други дейности сред природата се налага преодоляване на различни по тип и особености екстремни терени, за което се изискват определени умения и познания. Този курс, разпределен в две части, е насочен към усвояване на познания и умения, свързани с използването на поставени вече алпийски осигуровки - възли, съоръжения и детайли при преминаване на опасни участъци.

Основни теми във втората част на курса:

- анализ на извънредни ситуации с екипировката
- действия за овладяване и възтановяване на контрола
- използване на алтернативи на базовата екипировка за осигуряване

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден

ДАТИ: 1 ноември 2020
 година

ЦЕНА: 80 лв. (при записване и плащане на двете части на курса се ползва оттъпка от 40 лв.) 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


АЛПИЙСКИ ОСИГУРОВКИ - първа част
Често в планинарството и при други дейности сред природата се налага преодоляване на различни по тип и особености екстремни терени, за което се изискват определени умения и познания. Този курс, разпределен в две части, е насочен към усвояване на познания и умения, свързани с използването на поставени вече алпийски осигуровки - възли, съоръжения и детайли при преминаване на опасни участъци.

Основни теми в първата част на курса:

- видове опасни участъци
- видове подходи за преодоляването им
- елементи на екипировката
- използване на екипировката

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден

ДАТИ: 24 октомври 2020
 година

ЦЕНА: 80 лв. (при записване и плащане на двете части на курса се ползва оттъпка от 40 лв.) 
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка


РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.

 

Консултиране и съпорт

Консултиране и съпорт
Екипът ни е консултирал редица световно известни предавания като "Running Wild With Bear Grylls", "Naked And Afraid", "Dual Survival", Retour A l'Instinct Primare", "Access All Areas" и др., Ние можем да консултираме всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея. 

Имате нужда от намиране на терени в природата за вашата реклама, телевизионна или филмова продукция? Искате вашият персонал да бъде обучен да се справи с екстремни ситуации в природна среда или да организираме тематичен тийм-билдинг?


Нож за оцеляване

Багаин - българският нож за оцеляване

„Багаин“ e български нож за оцеляване в дивата природа, създаден от специалистите от „Wolven path forge“ и „Дивландия“. Ножът е преминал многобройни тестове свързани с пребиваването в дивата природа, включително на курсовете по оцеляване организирани от „Дивландия“, за да достигне до окончателния дизайн и технически параметри. Името не е избрано случайно. Багаините са били основна част от армията на прабългарите. Те са били символ на надежност и сигурност за хана, каквото качества притежава и този нож.

Всеки нож „Багаин“ има доживотна гаранция на термообработка и изработка и доживотно безплатно обслужване за заточване, възстановяване на финиша, преполиране и освежаване на дръжката от „Wolven Path Forge”. Ножът е разработен в две версии – базова и премиум.


Техническа информация и параметри

Производител: Wolven Path Forge (Плевен, България) Гаранции: Доживотна гаранция на термообработката и изработката. Поддръжка на изделието: Безплатна доживотна поддръжка за заточване, възстановяване на финиша, преполиране и освежаване на дръжката (клиентът поема само разходите за транспорта до и от „Wolven Path Forge”). Сертификати: Ножът идва със.


БАГАИН – базова версия
Цена: 280.00 лв.

Параметри
обща дължина: 270 мм
дължина на острието: 140 мм
дължина на дръжката: 130 мм
дебелина на острието: 4 мм

Материали
острие: листова стомана – 65Г
дръжка: микарта или дърво

- опции за дърво: венге, тигрово дърво, овенкол
- опции за микарта: черна, зелена, бяла, червено и кафяво - канавас

кания: естествена кожа – телешки бланк (тъмнокафяв/ светлокафяв/ черен) / кайдекс (черен)

 

БАГАИН – премиум версия

Цена: 440.00 лв.

Параметри

обща дължина: 270 мм
дължина на острието: 140 мм
дължина на дръжката: 130 мм
дебелина на острието: 4 мм

Материали
острие: ръчно кована стомана – 60C2A
дръжка: микарта / дърво


Опции за дърво: венге, тигрово дърво, овенкол
Опции за стабилизирана дървесина: американски клен, елша
Опции за микарта: черна, зелена, бяла, червено и кафяво - канавас

Кания: естествена кожа – телешки бланк (тъмно кафяв/светлокафяв/черен) / кайдекс (черен)

Екстри: дръжка от стабилизирана дървесина (доплащане от 50.00 лв)

Забележка: поради изцяло ръчното изработване на премиум версията, са възможни незначителни отклонения в параметрите


НАЧИН НА ПОРЪЧКА НА „БАГАИН“

Всеки нож „Багаин“ се изработва ръчно, с персонално внимание към всеки детайл. Процесът на изработка е сложен и трудоемък и затова става с предварителна заявка и изчакване докато ножът бъде изработен. Каква е последователността за поръчване?

СТЪПКА ПЪРВА

Изпратете до електронната поща на „Дивландия“ ( divlandia@abv.bg ) заявка както следва: 1. Вашите име, фамилия и телефон за връзка 2. Версията на ножа, която желаете (базова или премиум) 3. Материал и цвят за дръжката 4. Материал и цвят за канията 5. Офис на куриерска фирма „ЕКОНТ“ (за територията на България), в който искате да бъде доставен ножа.

СТЪПКА ВТОРА

Ще получите като отговор на мейла персонален клиентски код за изработката на ножа, проформа фактура и цената която трябва да заплатите.

СТЪПКА ТРЕТА

Заплатете сумата по банкова път на бакова сметка: IBAN: BG81UNCR70001524247300, BIC: UNCRBGSF титуляр „УЛВЪН ПАТ ФОРДЖ“ ЕООД ВАЖНО: Като основание за плащането посочете вашия персонален клиентски код.

СТЪПКА ЧЕТВЪРТА

Щом вашият нож бъде изработен и изпратен, ще получите съобщение на електронната си поща, последвано от съобщение от куриерската фирма за получаване