За нас

"ДИВЛАНДИЯ" ЕООД е фирма, специализарана в курсове по оцеляване, обучения и консултации за дейности в дивата природа.
Нашият екип е съставен от експерти по оцеляване и опитни планински водачи със стотици водени групи и курсове по оцеляване.
Създали сме различни като тип и насоченост курсове по оцеляване и опознаване на дивата природа, през които са преминали стотици участници.

Работили сме с най-известните световни звезди и тв програми за оцеляване и приключения в дивата природа като „Running wild with Bear Grylls”, „Naked Аnd Аfraid”, „Dual Survival”, „Access All Areas”, „Retour L’Instinct Primaire” и др.

Екипът ни може да консултира всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея - специализирани обучения на персонал, филмови и телевизионни продукции, тематичен тийм-билдинг и др. 

Курсове по оцеляване

ОЦЕЛЯВАНЕ В КАРСТОВ РАЙОН

Карстовите са тези райони, в които се образуват пещери. Те заемат около една четвърт от територията на България и имат редица много специфични особености, които ги отличават от всички други терени. Ако искаме да оцелеем в подобен терен, трябва да познаваме в детайли тези особености.

Курсът се провежда в район с ясно изразена цялост на карстовата система, изразени специфики и голямо разнообразие на теренните форми. Правим преход в рамките на 3 часа през карстово плато, където ще влезем в пещери и въртопи. Спускаме се през скален венец до лагера – няколко закътани скални ниши, в които ще пренощуваме.

Основни теми в курса:

- карстова система и нейните елементи
- първични и вторични карстови форми
- навигация в карстови райони
- опасности – топлинен удар, обезводняване, пропасти, карни полета
- методи за откриване на скални ниши и пещери
- откриване на вода и опасности свързани с ползването и
- възможности за намиране на храна
- материали за огън в карстовите райони
- алтернативни методи за палене на огън
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня
- екология и опазване на карстовите райони

Инструкторите в курса са опитни планински водачи, спелеолози и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

- 19-20 март 2022 година (има свободни места)
- 5-6 ноември 2022 година (има свободни места)


ЦЕНА: 120 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ ВЪВ ВИСОКА ПЛАНИНА

Високите български планини като Рила, Пирин, Родопите и Стара планина са най-вероятните райони, в които бихте се изгубили. На пръв поглед техният терен изглежда суров и труден за оцеляване, но в действителност има редица предимства, които могат да бъдат използвани.

Курсът се провежда в специално подбран от екипа ни, представителен за високите български планини терен. Във всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. До лагера има източник на прясна вода. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:
- разпознаване на основни видове иглолистна растителност
- потенциални опасности и ориентация
- видове алтернативни маркировки в планината
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- особености на изграждането на подслон във високата планина
- система за поетапно изграждане на подслона
- варианти за естествени подслони
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

- 14-15 май 2022 година (има свободни места)
- 28-29 май 2022 година (има свободни места)
- 8-9 октомври 2022 година (има свободни места)
- 15-16 октомври 2022 година (има свободни места)

ЦЕНА: 120 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ

Широколистните гори заемат най-голяма част от природните терени в нашата страна и предлагат значително разнообразие на теренни форми и богат растителен и животински свят. Противно на общата представа, именно в тях има най-много опасности. Коварните терени, трудната ориентация и липсата на маркировки и пътеки са причината за големия брой случаи на загубени туристи. В началото на зимата това е може би най-трудният терен за оцеляване, поради липсата на достатъчно материали за подслон и маловодието.

Курсът се провежда в подбран от екипа ни район с характерни специфики на широколистните гори. През всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. В близост до лагера няма вода и участниците трябва да бъдат запасени. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:

- разпознаване на основни видове растителност в широколистните гори
- потенциални опасности и ориентация
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- изграждане на наземен и висящ подслон в широколистните гори
- система за поетапно изграждане на подслона
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

​- 2-3 април 2022 година (има свободни места)
​- 9-10 април 2022 година (има свободни места)
​- 22-23 октомври 2022 година (има свободни места)
​- 29-30 октомври 2022 година (има свободни места)


ЦЕНА: 120 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-
mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.DIVLANDIA SURVIVAL CAMP

Какво ще стане, ако в даден момент загубим голяма част от удобствата на цивилизацията? Преминавайки през земетресения, пожари или други природни бедствия можем да се окажем с доста оскъдни ресурси. Размирици и метежи може да ни принудят да напуснем мястото, на което живеем... Можем ли да оцелеем, оказали се на непознато място с група случайни хора? Ще съумеем ли да впрегнем натрупаните с хилядолетия познания и умения на нашите деди?

"Divlandia Survival Camp" е уникална комбинация от курс по оцеляване и среда за генеририране и реализиране на идеи, свързани с оцеляването. Тук ще провокираме изобретателността ви и ще изпитаме вашата дисциплина и организираност, за да осигурим нужните условия за живот на групата.

След няколкочасов преход достигаме див район с ограничени ресурси и без чиста питейна вода. Разполагаме с ограничено количество храна, част от която не може да бъде консумирана в сурово състояние. Трябва да организираме лагер, в който ще живеем 4 дни. Групата не само трябва да осигури минималните условия за оцеляване, но и да се опита да възстанови максимално удобствата на изгубената цивилизация, използвайки своята изобретателност и идеи!

Основни теми в курса:

- събиране на информация за района, в който сме попаднали
- подбор на място за лагер за продължително пребиваване
- покриване на основните нужди за оцеляване
- определяне на приоритети и режим на дейностите в лагера
- лични и групови задължения
- план за развитие и създаване на удобства в лагера
- решаване на конфликти и надграждане на отношенията.

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа. В курса се включват участват хора от цял свят, включително такива, изпитали себе си в подобни телевизионни формати.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 дни

ДАТИ:
​- 2-5 декември 2021 година (има свободни места)

​- 21-24 май 2022 година (има свободни места)
​- 1
-4 декември 2022 година (има свободни места)

ЦЕНА: 240 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ЗИМНО ОЦЕЛЯВАНЕ
В последните години зачестиха случаите на изгубени туристи в зимните български планини. В условия на снежна буря и минусови температури, лесно може да загубим контрол над ситуацията, а оцеляването сред снеговете изисква много познания, умения, дисциплина и воля. Курсът се провежда в рамките на два дни, в специално подбран от екипа ни район, характерен за инцидентите в последните години.

Основни теми в курса:
- специфики на зимната планина
- типове инциденти през зимата в последните години
- основни пропуски и слабости в екипировката
-
 съхраняване на енергията в екстремни ситуации
- видове снежна покривка, придвижване и безопасност
- изработване на алтернативна екипировка за зимни условия
- особености на изграждането на подслон в зимната планина
- варианти за частични или готови естествени подслони
- питейна вода, нужда от пречистване и начини за пречистване
- опции за храна през зимата
- алтернативни методи за палене на огън в зимни условия

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

- 5-6 февруари 2022 година (има свободни места)

ЦЕНА: 160 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


ЕКСТРЕМНО БИВАКУВАНЕ

Ако се наложи да пренощуваме на открито, без бивачна екипировка, ще имаме нужда от солидни познания и умения. Времето и усилията за изграждане на бивак могат да бъдат намалени драстично от способноста за импровизация и адаптиране на  реалността към реалния модел. Ако на останалите курсове по оцеляване сте се питали как можете да изпитате натрупаните познания – този курс е отговора.

Курсът се провежда в планински условия, в изцяло реална среда, с минимално количество екипировка. Условията са доближени максимално до истинска ситуация на оцеляване. Препоръчваме преди да запишете този курс, да сте преминали някой от курсовете по оцеляване в широколистни гори или висока планина, както и онлайн обучението „Навигация в непозната среда“.

Основни теми в курса:

- анализ на терена и теренните форми
- специфични условия съществуващи на терена
- основни опции за основа на импровизиран подслон
- налични материали за подслон
- ефективно използване на наличната екипировка
- комбиниране на естествени материали и екипировка
- адаптиране на принципната структура на подслона към условията на терен
- човешкото тяло извън комфорта
- мениджмънт на енергията при оцеляване

Инструкторите в курса са опитни планински водачи, спелеолози и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:
- 9-10 юли 2022 година (има свободни места)
- 17-18 септември 2022 година (има свободни места)

ЦЕНА: 160 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.Умения за оцеляване

УМЕНИЯ ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ: ОГЪН

Огънят е най-голямата победа в оцеляването на човека. Овладяването на огъня отприщва поредица открития и променя драстично неговия живот. Ако попаднем в една реална ситуация на оцеляване, най-вероятно ще изгубим благата на цивилизацията. Тогава можем да се обърнем отново към своя стар приятел – огъня. Ето защо уменето да палим и използваме огън в дивата природа е толкова важно.

Курсът се провежда на подбрано от екипа ни, безопасно за палене на огън в природата място, където има всички налични условия и материали за симулиране на реална ситуация. Ще се запознаем с всички фази – от получаването на малък въглен и пламък, до ефективно поддържане на огъня през цялата нощ в екстремни ситуации.

Основни теми в курса:

- безопасност, подготовка и трите основни компонента на огъня
- методи за палене на огън в дивата природа
- палене на огън с магнезиев флинт
- алтернативни начини за палене на огън
- палене на огън при изцяло мокра среда
- контролиране и поддържане на огъня
- видове огън, подходящи в ситуация на оцеляване
- безопасност и опазване на природата от пожар

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа и участвали в реални ситуации на овладяване на пожари в дивата природа.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (събота или неделя)

ДАТИ:

- 13 март 2022 година (има свободни места)
- 2 октомври
 2022 година (има свободни места)

ЦЕНА: 60 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка


РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане вашето място в курса е гарантирано.

 Екстремни терени

КАНЬОНИ И РЕКИ
Придвижването през каньони и реки има своите характерни особености. Независимо дали сме в планини, плата или равнини, познаването на тези особености е от решаващо значение за нашата навигация и безопасност.

Основни теми в курса:

- особености на геологията и структурата на речните долини
- прогнозиране на терена и избягване на опасни зони
- видове опасни участъци и начини за избягване или преодоляване
- използване на осигуровки при преминаване на опасни участъци
- особености на бивакуването в речни долини

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя) с преспиване на импровизиран бивак

ДАТИ:  23-24 април 2022 година


ЦЕНА: 160 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировкаРЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


СИПЕИ И СКАЛИ
Скалите и сипеите се срещат във всички възможни терени. Често тяхното преодоляване или избягване са от решаващо значение за нашия маршрут. Този курс акцентира върху спецификите на тези терени и нужнсте познания и умения за придвижването през тях.

Основни теми в курса:

- особености на скалистите райони и видове опасности
- принципи на преодоляване и избягване на опасни участъци
- техники за безопасно движение
- позиция и баланс на тялото
- икономия на енергия
- предпазване от контузии
- планиране на маршрут през скалисти терени

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни

ДАТИ: 24-25 септември 2022 година


ЦЕНА: 160 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка
РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


Консултиране и съпорт

Консултиране и съпорт
Екипът ни е консултирал редица световно известни предавания като "Running Wild With Bear Grylls", "Naked And Afraid", "Dual Survival", Retour A l'Instinct Primare", "Access All Areas" и др., Ние можем да консултираме всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея. 

Имате нужда от намиране на терени в природата за вашата реклама, телевизионна или филмова продукция? Искате вашият персонал да бъде обучен да се справи с екстремни ситуации в природна среда или да организираме тематичен тийм-билдинг?