За нас

"ДИВЛАНДИЯ" ЕООД е фирма, специализарана в курсове по оцеляване, обучения и консултации за дейности в дивата природа.

Нашият екип е съставен от експерти по оцеляване и опитни планински водачи със стотици водени групи и курсове по оцеляване. Гарант за компетенциите на нашите инструктори е "Wilderness guides association", в която членуват едни от най-добрите експерти по дивата природа в света. Асоциацията сертифицира водачите съобразно техните познания за природата и умения за оцеляване в напълно дива среда, а членуването в нея е изключително престижно!


Екипът ни е намерил признание за своите способности и компетенции в консултирането на многобройни епизоди на международни телевизионни проекти за оцеляване и приключения в дивата природа като "Running wild with Bear Grylls", "Naked Аnd Аfraid", "Hunted: Into the wild", "Dual Survival", "The lost ones", "Access All Areas", "Retour L’Instinct Primaire", "X-days outside", "Location unknown", "Special Forces: VIPS" и др.
Създали сме различни като тип и насоченост курсове по оцеляване и опознаване на дивата природа, през които вече са преминали стотици участници. Можем да консултираме и организираме всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея - специализирани обучения на персонал, консултации за специфични мероприятия, филмови и телевизионни продукции.

Базово оцеляване
Базово ниво от курсове, насочени към оцеляване в различни типове терени - висока планина, широколистни гори, карстов район и каньони и реки. Препоръчваме вашето обучение да започне с преминаването на двата теоретични курса "Навигация в непозната среда" и "Овладяване на екстремни ситуации".
Екстремно оцеляване
Серия от курсове, даващи познания за оцеляване в екстремни условия и ситуации. Препоръчваме тези курсове да бъдат преминавани след курсовете от модул "Базово оцеляване".