За нас

"ДИВЛАНДИЯ" ЕООД е фирма, специализарана в курсове по оцеляване, обучения и консултации за дейности в дивата природа.

Нашият екип е съставен от експерти по оцеляване и опитни планински водачи със стотици водени групи и курсове по оцеляване. Гарант за компетенциите на нашите инструктори е "Wilderness guides association", в която членуват едни от най-добрите експерти по дивата природа в света. Асоциацията сертифицира водачите съобразно техните познания за природата и умения за оцеляване в напълно дива среда, а членуването в нея е изключително престижно!


Екипът ни е намерил признание за своите способности и компетенции в консултирането на многобройни епизоди на международни телевизионни проекти за оцеляване и приключения в дивата природа като "Running wild with Bear Grylls", "Naked Аnd Аfraid", "Hunted: Into the wild", "Dual Survival", "The lost ones", "Access All Areas", "Retour L’Instinct Primaire", "X-days outside", "Location unknown", "Special Forces: VIPS" и др.
Създали сме различни като тип и насоченост курсове по оцеляване и опознаване на дивата природа, през които вече са преминали стотици участници. Можем да консултираме и организираме всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея - специализирани обучения на персонал, консултации за специфични мероприятия, филмови и телевизионни продукции.

Базово оцеляване
Модулът прелага базово ниво от теоретични и практически курсове, насочени към оцеляване в различни типове терени характерни за умерения пояс, при ситуация на изгубване или инцидент. След преминаване на тези курсове, може да се явите на еднодневен изпит за получаване на сертификат "Базово оцеляване".
Екстремно оцеляване
Модул от курсове, даващи познания за оцеляване в екстремни условия и ситуации.

ВАЖНО: Записването за тези курсове е възможно само след получаване на сертификат "Базово оцеляване". Този сертификат се получава след преминаване на курсовете от модул "Базово оцеляване" и практически изпит "Базово оцеляване".