За нас

"ДИВЛАНДИЯ" ЕООД е фирма, специализарана в курсове по оцеляване, обучения и консултации за дейности в дивата природа.
Нашият екип е съставен от експерти по оцеляване и опитни планински водачи със стотици водени групи и курсове по оцеляване. Гарант за компетенциите на нашите инструктори е "Wilderness guides association", в която членуват едни от най-добрите експерти по дивата природа в света. Асоциацията сертифицира водачите съобразно техните познания за природата и умения за оцеляване в напълно дива среда, а членуването в нея е изключително престижно! Създали сме различни като тип и насоченост курсове по оцеляване и опознаване на дивата природа, през които са преминали стотици участници.

Екипът ни е намерил признание за своите способности и компетенции в консултирането на многобройни епизоди на международни телевизионни проекти за оцеляване и приключения в дивата природа като „Running wild with Bear Grylls”, „Naked Аnd Аfraid”, "Hunted into the wild", „Dual Survival”, „Access All Areas”, „Retour L’Instinct Primaire” и др.

Можем да консултираме и организираме всяка Ваша дейност, свързана с дивата природа и екстремните ситуации в нея - специализирани обучения на персонал, филмови и телевизионни продукции, тематичен тийм-билдинг и др. 

Оцеляване в основни терени

ОЦЕЛЯВАНЕ В КАРСТОВ РАЙОН

Районите в които се образуват пещери се наричат "карстови". Те заемат около една четвърт от територията на България и пещерите са само една малка част от техния свят. Карстовите райони имат редица специфични особености, които значително ги отличават от всички други терени. Безводието, пропастите, карните полета могат да се окажат само малка част от предизвикателствата, с които може да се сблъскаме. Ако искаме да оцелеем в подобни условия, трябва да познаваме в детайли тези особености.

Курсът се провежда в район с ясно изразена цялост на карстовата система, изразени специфики и голямо разнообразие на теренните форми. Правим преход в рамките на 3 часа през карстово плато, където ще влезем в пещери и въртопи. Спускаме се през скален венец до лагера – няколко закътани скални ниши, в които ще пренощуваме.

Основни теми в курса:

- карстова система и нейните елементи
- първични и вторични карстови форми
- навигация в карстови райони
- опасности – топлинен удар, обезводняване, пропасти, карни полета
- методи за откриване на скални ниши и пещери
- откриване на вода и опасности свързани с ползването и
- възможности за намиране на храна
- материали за огън в карстовите райони
- алтернативни методи за палене на огън
- превантивни мерки срещу пожар и надеждно гасене на огъня
- екология и опазване на карстовите райони

Инструкторите в курса са опитни планински водачи, спелеолози и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

- 11-12 ноември 2023 година (има свободни места)

ЦЕНА: 140 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ ВЪВ ВИСОКА ПЛАНИНА

Високите български планини като Рила, Пирин, Родопите и Стара планина са най-вероятните райони, в които бихте се изгубили. На пръв поглед техният терен изглежда суров и труден за оцеляване, но в действителност има редица предимства, които могат да бъдат използвани.

Курсът се провежда в специално подбран от екипа ни, представителен за високите български планини терен. Във всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. До лагера има източник на прясна вода. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:
- разпознаване на основни видове иглолистна растителност
- основни опасности и навигация
- видове маркировки в планината
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- особености на изграждането на подслон във високата планина
- система за поетапно изграждане на подслона
- възможности за естествени подслони
- откриване на чиста и пречистване на замърсена 
вода
- опции за намиране на храна
- специфики при палене и поддържане на огън
- превантивни мерки срещу пожар

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:


​- 3-4 юни 2023 година (няма свободни места)
- 28-29 октомври 2023 година (няма свободни места)

ЦЕНА: 140 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ В ШИРОКОЛИСТНИ ГОРИ

Широколистните гори заемат най-голяма част от природните терени в нашата страна и предлагат значително разнообразие на теренни форми и богат растителен и животински свят. Противно на общата представа, именно в тях има най-много опасности. Коварните терени, трудната ориентация и липсата на маркировки и пътеки са причината за големия брой случаи на загубени туристи. В началото на зимата това е може би най-трудният терен за оцеляване, поради липсата на достатъчно материали за подслон и маловодието.

Курсът се провежда в подбран от екипа ни район с характерни специфики на широколистните гори. През всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. В близост до лагера няма вода и участниците трябва да бъдат запасени. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:

- разпознаване на основни видове растителност в широколистните гори
- потенциални опасности и ориентация
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- изграждане на наземен и висящ подслон в широколистните гори
- система за поетапно изграждане на подслона
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

​- 4-5 ноември 2023 година (има свободни места)

ЦЕНА: 140 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-
mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.ОЦЕЛЯВАНЕ В КАНЬОНИ И РЕКИ
Придвижването през каньони и реки има своите характерни особености. Независимо дали сме в планини, плата или равнини, познаването на тези особености е от решаващо значение за нашето оцеляване. В този курс ще обърнем внимание на движението, навигацията и оцеляването в каньони и реки.

Основни теми в курса:

- особености на геологията и структурата на речните долини
- прогнозиране на терена и избягване на опасни зони
- видове опасни участъци и начини за избягването им
- принципи за преминаване на опасни участъци
- особености на бивакуването и оцеляването в речни долини

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя) с преспиване на импровизиран бивак

ДАТИ:
- 1-2 юли 2023 година


ЦЕНА: 140 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировкаРЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


Екстремно оцеляване

ОЦЕЛЯВАНЕ В ЗИМНИ УСЛОВИЯ
В последните години зачестиха случаите на изгубени туристи в зимните български планини. В условия на снежна буря и минусови температури, лесно може да загубим контрол над ситуацията, а оцеляването сред снеговете изисква много познания, умения, дисциплина и воля. Курсът се провежда в рамките на два дни, в специално подбран от екипа ни район, характерен за инцидентите в последните години.

Основни теми в курса:
- специфики на зимната планина
- типове инциденти през зимата в последните години
- основни пропуски и слабости в екипировката
-
 съхраняване на енергията в екстремни ситуации
- видове снежна покривка, придвижване и безопасност
- изработване на алтернативна екипировка за зимни условия
- особености на изграждането на подслон в зимната планина
- варианти за частични или готови естествени подслони
- начини за добиване на вода от сняг
- опции за храна в зимни условия
- палене на огън в зимни условия

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:

- 11-12 февруари 2023 година (няма свободни места)
- 09-10 февруари 2024 година (има свободни места)ЦЕНА: 180 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.


ЕКСТРЕМНО БИВАКУВАНЕ

Ако се наложи да пренощуваме на открито, без бивачна екипировка, ще имаме нужда от солидни познания и умения. Времето и усилията за изграждане на бивак могат да бъдат намалени драстично от способноста за импровизация и адаптиране на  реалността към реалния модел. Ако на останалите курсове по оцеляване сте се питали как можете да изпитате натрупаните познания – този курс е отговора.

Курсът се провежда в планински условия, в изцяло реална среда, с минимално количество екипировка. Условията са доближени максимално до истинска ситуация на оцеляване. Препоръчваме преди да запишете този курс, да сте преминали някой от курсовете по оцеляване в широколистни гори или висока планина, както и онлайн обучението „Навигация в непозната среда“.

Основни теми в курса:

- анализ на терена и теренните форми
- специфични условия съществуващи на терена
- основни опции за основа на импровизиран подслон
- налични материали за подслон
- ефективно използване на наличната екипировка
- комбиниране на естествени материали и екипировка
- адаптиране на принципната структура на подслона към условията на терен
- човешкото тяло извън комфорта
- мениджмънт на енергията при оцеляване

Инструкторите в курса са опитни планински водачи, спелеолози и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 дни (събота и неделя)

ДАТИ:
- 8-9 юли 2023 година (има свободни места)

ЦЕНА: 180 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване
- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.Навигация и безопасност

НАВИГАЦИЯ В НЕПОЗНАТА СРЕДА - теория

Терените в природата имат своя специфична структура, която е свързана с тяхното оформяне. Ако познаваме тази структура, ще можем да предвиждаме терените в непозната среда, да избегнем редица опасности и да намерим безопасен маршрут. Курсът комбинира елементи от геологията и похвати от ориентирането в напълно непозната среда, за да създаде непредставяна до сега комбинация от познания, използвана в проучванията на терени за телевизионни програми за оцеляване и приключения.

Основни теми в курса:

- основни типове скали
- образуване на планините в България
- основни типове планински структури у нас
- същност на изветрянето, ерозията и денудацията
- елементи в структурата на планинските терени
- събиране на информация от заобикалящата ни среда
- навигация на база на събраната информация

ТИП НА ОБУЧЕНИЕТО: теоретичен курс, провежда се в град София, Стадион "Георги Аспарухов" (Герена), Стрелкови клуб "Левски"

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа и 30 минути
от 18.00 до 20:30 часа с включена 15 минутна почивка

ДАТИ:
- 14 юни 2023 година (има свободни места)
- 5 декември 2023 година 
ма свободни места)


ЦЕНА: 80 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужните за провеждане на курса материали

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане вашето място за курса е гарантирано.ОВЛАДЯВАНЕ НА ЕКСТРЕМНИ СИТУАЦИИ

Кой е първият въпрос, който си задаваме когато сме изпаднали в екстремна ситуация? А кой е първият въпрос който трябва да си зададем? В този курс, поставяме на масата правилните въпроси и търсим техните отговори. Този курс се базира на огромния опит на нашия екип и анализ на реално възникнали ситуации.

Основни теми в курса:

- анализ на екстремни ситуации в българската природа
- структура и етапи на екстремните ситуации
- възникване на екстремните ситуации и ранна превенция
- основни модели на поведение в екстремна ситуация
- анализ на ситуацията и съставяне на адаптивен план за действие


ТИП НА ОБУЧЕНИЕТО: теоритичен курс, който ще проведе в град София (записалите се ще получат допълнителна информация за мястото на провеждане)

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 2 часа и 30 минути 
от 18.00 до 20:30 часа с включена 15 минутна почивка

ДАТИ:
- 21 юни 2023 година (има свободни места)
- 12 декември 2023 година (има свободни места)ЦЕНА: 80 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужните за провеждане на курса материали

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса

- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане вашето място за курса е гарантирано.Специфични умения

ОГЪН

Огънят е най-голямата победа в оцеляването на човека. Овладяването на огъня отприщва поредица открития и променя драстично неговия живот. Ако попаднем в една реална ситуация на оцеляване, най-вероятно ще изгубим благата на цивилизацията. Тогава можем да се обърнем отново към своя стар приятел – огъня. Ето защо умението да палим и използваме огън в дивата природа е толкова важно.

Курсът се провежда на подбрано от екипа ни, безопасно за палене на огън в природата място, където има всички налични условия и материали за симулиране на реална ситуация. Ще се запознаем с всички фази – от получаването на малък въглен и пламък, до ефективно поддържане на огъня през цялата нощ в екстремни ситуации.

Основни теми в курса:
- безопасност, подготовка и трите основни компонента на огъня
- методи за палене на огън в дивата природа
- палене на огън с магнезиев флинт
- алтернативни начини за палене на огън
- палене на огън при изцяло мокра среда
- контролиране и поддържане на огъня
- видове огън, подходящи в ситуация на оцеляване
- безопасност и опазване на природата от пожар

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа и участвали в реални ситуации на овладяване на пожари в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (събота или неделя)

ДАТИ:
- 30 октомври 2022 година (няма свободни места)
- 4 март 2023 година (има свободни места)


ЦЕНА: 120 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия

- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация, заплащане и обратен мейл за потвърждение, вашето място в курса е гарантирано.СЛЕДОЗНАНИЕ
Сред дивата природа ние сме в дома на дивите животни. В продължение на хиляди години те са предавали безценна информация за терените, които обитават. от поколение на поколение. Тяхното детайлно познаване на района в който се намираме не само може да ни изуми, но и да ни бъде от огромна полза в извънредна ситуация.

Курсът се провежда в избран от екипа ни терен, където има възможност да бъдат наблюдавани вървища и други следи на диви животни, без те да бъдат обезпокоявани. По време на курса ще се направи преход с обща дължина около 3 часа, който преминава почти изцяло в напълно див терен, който ще ни запознае с различна информация, която можем да извлечем от дивите обитатели.

Основни теми в курса:
- основни видове диви животни у нас, които могат да ни бъдат от полза в дивата природа
- аспекти от живота на дивите животни, които имат отношение към оцеляването
- видове следи от диви животни
- откриване и проследяване на вървища
- леговища
- зони за хранене и водопой
- лов и туризъм - специфики

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа и участвали в реални ситуации в дивата природа.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (събота или неделя)

ДАТИ:
- 5 март 2023 година (има свободни места)

ЦЕНА: 120 лв.
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка
- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация, заплащане и обратен мейл за потвърждение, вашето място в курса е гарантирано.


Тренировъчни лагери

DIVLANDIA SURVIVAL CAMP

Какво ще стане, ако в даден момент загубим голяма част от удобствата на цивилизацията? Преминавайки през земетресения, пожари или други природни бедствия можем да се окажем с доста оскъдни ресурси. Размирици и метежи може да ни принудят да напуснем мястото, на което живеем... Можем ли да оцелеем, оказали се на непознато място с група случайни хора? Ще съумеем ли да впрегнем натрупаните с хилядолетия познания и умения на нашите деди?

"Divlandia Survival Camp" е уникална комбинация от курс по оцеляване и среда за генеририране и реализиране на идеи, свързани с оцеляването. Тук ще провокираме изобретателността ви и ще изпитаме вашата дисциплина и организираност, за да осигурим нужните условия за живот на групата.

След няколкочасов преход достигаме див район с ограничени ресурси и без чиста питейна вода. Разполагаме с ограничено количество храна, част от която не може да бъде консумирана в сурово състояние. Трябва да организираме лагер, в който ще живеем 4 дни. Групата не само трябва да осигури минималните условия за оцеляване, но и да се опита да възстанови максимално удобствата на изгубената цивилизация, използвайки своята изобретателност и идеи!

Основни теми в курса:

- събиране на информация за района, в който сме попаднали
- подбор на място за лагер за продължително пребиваване
- покриване на основните нужди за оцеляване
- определяне на приоритети и режим на дейностите в лагера
- лични и групови задължения
- основни видове възли

Инструкторите в курса са опитни планински водачи и експерти по оцеляване, консултирали редица предавания за оцеляване и приключения в дивата природа. В курса се включват участват хора от цял свят, включително такива, изпитали себе си в подобни телевизионни формати.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 4 дни

ДАТИ:
- 01-04 декември 2022 година (остават 6 свободни места)

- 30 ноември - 03 декември 2023 година (има свободни места)

ЦЕНА: 280 лв.

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор (лектор) и нужната за провеждане на курса екипировка

РЕЗЕРВАЦИЯ: изпратете е-mail на divlandia@abv.bg който да съдържа:
- тема на писмото - името на курса
- вашето име и фамилия
- ваш телефон за връзка

- името на избрания курс
- избраната дата за курса
- офис на "Еконт" до който по-късно ще бъде изпратен договор за подписване
- код на талон-подарък (ако сте получили такъв за курса)


ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация и заплащане ще се свържем с вас за детайли по подписване на договор, който гарантира мястото ви за избраните курс и дата.