Оцеляване в широколистни гори
ТИП НА ОБУЧЕНИЕТО:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Двудневен практически курс в природна среда
ДАТИ: 26.10.2024 - няма места, 13.07.2024 - няма места, 08.06.2024
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор, нужната за провеждането на курса екипировка
от 180 лв.

Широколистните гори заемат най-голяма част от природните терени в нашата страна и предлагат значително разнообразие на теренни форми и богат растителен и животински свят. Противно на общата представа, именно в тях има най-много опасности. Коварните терени, трудната ориентация и липсата на маркировки и пътеки са причината за големия брой случаи на загубени туристи. В началото на зимата това е може би най-трудният терен за оцеляване, поради липсата на достатъчно материали за подслон и маловодието.

Курсът се провежда в подбран от екипа ни район с характерни специфики на широколистните гори. През всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. В близост до лагера няма вода и участниците трябва да бъдат запасени. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:
- разпознаване на основни видове растителност в широколистните гори
- потенциални опасности и ориентация
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- изграждане на наземен и висящ подслон в широколистните гори
- система за поетапно изграждане на подслона
- откриване на питейна вода и възможности за пречистване
- откриване на храна в зависимост от сезона и терена
- алтернативни методи за палене на огън
- палене и поддържане на огън във влажни условия и при дъжд
- превантивни мерки срещу пожар


Всеки курс с бивакуване се провежда в условията на „фиксиран температурен дискомфорт“. Това означава, че в зависимост от прогнозата за времето, за всяка конкретна дата на курса се подбира съответната екипировка, която да гарантира еднакъв в температурно отношение дискомфорт на участниците.

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация ще получите потвърждение за запазеното ви място. С Общите условия за провеждане на курсовете по оцеляване може да се запознаете в меню "Общи условия" на сайта. След потвърждението, до 5 работни дни, но не по-късно от датата, предшестваща началото на курса заплатете сумата по банков път. Непосредствено преди курса ще се свържем с вас за детайли относно мястото и часа на провеждане.

Форма за резервация

* Задължителни полета