Оцеляване във висока планина
ТИП НА ОБУЧЕНИЕТО:
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Двудневен практически курс в природна среда
ДАТИ: 12.10.2024 - няма места, 05.10.2024 - няма места, 19.10.2024 - няма места, 03.09.2024
ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА: инструктор, нужната за провеждането на курса екипировка
от 180 лв.

Високите български планини като Рила, Пирин, Родопите и Стара планина са най-вероятните райони, в които бихте се изгубили. На пръв поглед техният терен изглежда суров и труден за оцеляване, но в действителност има редица предимства, които могат да бъдат използвани.

Курсът се провежда в специално подбран от екипа ни, представителен за високите български планини терен. Във всеки от двата дни на курса ще направим преход в рамките на 3 часа до лагера. До лагера има източник на прясна вода. Всеки участник носи собствената си храна. Участниците бивакуват в изработените от тях подслони.

Основни теми в курса:
- разпознаване на основни видове иглолистна растителност
- основни опасности и навигация
- видове маркировки в планината
- следознание, навици на дивеча, използване на вървища
- особености на изграждането на подслон във високата планина
- система за поетапно изграждане на подслона
- възможности за естествени подслони
- откриване на чиста и пречистване на замърсена 
вода
- опции за намиране на храна
- специфики при палене и поддържане на огън
- превантивни мерки срещу пожар


Всеки курс с бивакуване се провежда в условията на „фиксиран температурен дискомфорт“. Това означава, че в зависимост от прогнозата за времето, за всяка конкретна дата на курса се подбира съответната екипировка, която да гарантира еднакъв в температурно отношение дискомфорт на участниците.

ЗАПЛАЩАНЕ: само по банков път, на банкова сметка: IBAN - BG31 CECB 9790 10G3 7342 00; BIC – CECBBGSF при „Централна кооперативна банка

След резервация ще получите потвърждение за запазеното ви място. С Общите условия за провеждане на курсовете по оцеляване може да се запознаете в меню "Общи условия" на сайта. След потвърждението, до 5 работни дни, но не по-късно от датата, предшестваща началото на курса заплатете сумата по банков път. Непосредствено преди курса ще се свържем с вас за детайли относно мястото и часа на провеждане.

Форма за резервация

* Задължителни полета